Testimonials

Edited by Nimai Chandra Pal

image

Banger Bahire Bangalee Pratham Khanda Uttar Bharat by Gyanendra Mohan Das

By Edited by Nimai Chandra Pal

Price : Rs700.00 | $ 20.00

Published by  : Sagnik Books, Kolkata

Bangamanchitter Kebal Vitara na er Bahira Jagatjora Bangaleer Gourabgatha. Je Sakal Bikhyat Bangalee Banger Bahire theke Bangalir nam Jagatjora Khyati Karache tahader Sambandhe Ei Boiti. Pratham prokash 1326 reprint 2015 ... More

© Sagnik Books. All Rights Reserved.